Ώρες Λειτουργίας: Πάντα ανοιχτά (24/7) - 365 ημέρες

Λεωφόρος Πρωτόπαπα 22, Ηλιούπολη